En raison des restrictions misent en place par le gouvernement, tous les « Weekend poterie » sont annulés.
Les prochaines dates seront communiquées dès que l’autorisation gouvernementale sera donnée.

Als gevolg van de beperkingen die door de overheid worden opgelegd, worden alle “Pottenbakker weekends” geannuleerd. Toekomstige data zullen worden meegedeeld zodra goedkeuring door de overheid wordt gegeven.