Du mardi 11 juillet au vendredi 14 juillet inclus de 9h30 à 16h : Tournage débutants 260€ (10kl terre blanche et cuisson biscuit comprise).

Van dinsdag 11 juli tot en met vrijdag 14 juli van 9u30 tot 16u: Beginners draaien 260€ (10kl witte klei en biscuit stock inbegrepen).